electrosossolar

Υπηρεσίες

Τι είναι το φωτοβολταϊκό σύστημα;Ποιός είναι ο βαθμός απόδοσης ενός φωτοβολταϊκού;Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα των φωτοβολταϊκών;Τι κερδίζω από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών;Τι είναι το διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό σύστημα;

Υπουργική απόφαση

για το net metering

Download PDF
img
Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από ένα ή περισσότερα πάνελ ή πλαίσια, ή όπως λέγονται συχνά στο εμπόριο «κρύσταλλα» φωτοβολταϊκών στοιχείων (ή «κυψελών», ή «κυττάρων»), μαζί με τις απαραίτητες συσκευές και διατάξεις για τη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην επιθυμητή μορφή. Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι συνήθως τετράγωνο, με πλευρά 100-160mm. Δυο τύποι πυριτίου χρησιμοποιούνται για την δημιουργία φωτοβολταϊκών στοιχείων: το άμορφο και το κρυσταλλικό πυρίτιο, το οποίο διακρίνεται σε μονοκρυσταλλικό ή πολυκρυσταλλικό. Το άμορφο και το κρυσταλλικό πυρίτιο παρουσιάζουν τόσο πλεονεκτήματα, όσο και μειονεκτήματα, και κατά τη μελέτη του φωτοβολταϊκού συστήματος γίνεται η αξιολόγηση των ειδικών συνθηκών της εφαρμογής (κατεύθυνση και διάρκεια της ηλιοφάνειας, τυχόν σκιάσεις κλπ.) ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη τεχνολογία. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από μια Φ/Β συστοιχία είναι συνεχούς ρεύματος (DC), και για το λόγο αυτό οι πρώτες χρήσεις των φωτοβολταϊκών αφορούσαν εφαρμογές DC τάσης: κλασικά παραδείγματα είναι ο υπολογιστής τσέπης («κομπιουτεράκι») και οι δορυφόροι. Με την προοδευτική αύξηση όμως του βαθμού απόδοσης, δημιουργήθηκαν ειδικές συσκευές - οι αναστροφείς (inverters) - που σκοπό έχουν να μετατρέψουν την έξοδο συνεχούς τάσης της Φ/Β συστοιχίας σε εναλλασσόμενη τάση. Με τον τρόπο αυτό, το Φ/Β σύστημα είναι σε θέση να τροφοδοτήσει το δίκτυο της ΔΕΗ με το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό ονομάζεται διασυνδεδεμένο σύστημα.
img
Ο βαθμός απόδοσης εκφράζει το ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας που μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια στο φωτοβολταϊκό στοιχείο. Τα πρώτα φωτοβολταϊκά στοιχεία, που σχεδιάστηκαν τον 19ο αιώνα, δεν είχαν παρά 1-2% απόδοση, ενώ το 1954 τα εργαστήρια Bell Laboratories δημιούργησαν τα πρώτα Φ/Β στοιχεία πυριτίου με απόδοση 6%. Στην πορεία του χρόνου όλο και αυξάνεται ο βαθμός απόδοσης: η αύξηση της απόδοσης, έστω και κατά μια ποσοστιαία μονάδα, θεωρείται επίτευγμα στην τεχνολογία των φωτοβολταϊκών. Στην σημερινή εποχή ο τυπικός βαθμός απόδοσης ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου βρίσκεται στο 13 – 18%. Οι προϋποθέσεις αξιοποίησης των Φ/Β συστημάτων στην Ελλάδα είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη, αφού η συνολική ενέργεια που δέχεται κάθε τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας στην διάρκεια ενός έτους κυμαίνεται από 1300 - 1450 kWh.
img

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:

1) Σεχνολογία φιλική στο περιβάλλον: δεν προκαλούνται ρύποι από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η ηλιακή ενέργεια είναι ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή, διατίθεται παντού και δεν στοιχίζει απολύτως τίποτα.

2) Η λειτουργία του συστήματος είναι ολοσχερώς αθόρυβη

3) Έχουν σχεδόν μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης.

4) Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής: οι κατασκευαστές εγγυώνται τα «κρύσταλλα» για 30-40 χρόνια λειτουργίας.

5) Υπάρχει πάντα η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης, ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες των χρηστών.
6) Μπορούν να εγκατασταθούν πάνω σε ήδη υπάρχουσες κατασκευές, όπως είναι π.χ. η στέγη ενός σπιτιού ή η πρόσοψη ενός κτηρίου.

7) Διαθέτουν ευελιξία στις εφαρμογές: τα Φ/Β συστήματα λειτουργούν άριστα τόσο ως αυτόνομα
συστήματα, όσο και ως αυτόνομα υβριδικά συστήματα όταν συνδυάζονται με άλλες πηγές ενέργειας (συμβατικές ή ανανεώσιμες) και συσσωρευτές για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας.

 

img

Η μέση ετήσια παραγωγή στην Ελλάδα από το φωτοβολταϊκό είναι 1350 kWh/kWp +/-10% ανάλογα το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής.

Επομένως για παράδειγμα σ’ ένα Φ/Β 10 kWp η ετήσια παραγωγή είναι 10 kWp x 1350 kWh/kWp = 13500 kWh.

Αυτές οι kWh είναι από τη δική σας αυτοπαραγωγή και είναι πολύ πιθανό να επαρκούν για τις ενεργειακές ανάγκες της κατοικίας σας.

Όσο αυξάνεται η τιμή της kWh από τη ΔΕΗ εσείς τόσο πιο ωφελημένος και οικονομικά θα είστε!

img

Διασυνδεδεμένο ονομάζουμε οποιοδήποτε σύστημα φωτοβολταϊκών έχουμε τη δυνατότητα να το συνδέσουμε παράλληλα στο μεγάλο δίκτυο της ΔΕΗ.

Από αυτή την σύνδεση διοχετεύουμε την ενέργεια μας σε όλους τους καταναλωτές.

Με το net metering αποκτούμε το δικαίωμα να λειτουργούμε συναλλακτικά και να συμψηφίζουμε την ενέργεια που παράγουμε με αυτή που καταναλώνουμε.

Μια τέτοια δυνατότητα μας δίνει την ενεργειακή ανεξαρτησία μας.